Privacy

Privacy verklaringHet Christelijk Gemengd Koor Hosanna Gouda, verder te noemen Hosanna Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hosanna Gouda verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze gegevens zelf aan het koor heeft verstrekt door het invullen van een contactformulier op onze website of middels een e-mailbericht.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Adresgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hosanna Gouda verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Met u contact te kunnen opnemen indien dit nodig is naar aanleiding van de door u gestelde vraag of gewenste dienstverlening.
– U de gewenste producten te kunnen toesturen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hosanna Gouda neemt op geen enkele wijze besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaren van persoonsgegevens

Hosanna Gouda bewaart uw persoonsgegevens . De toegestuurde gegevens worden gebruikt om met u in contact te treden of de gewenste informatie / producten toe te sturen.
U heeft te allen tijde het recht ons te vragen u een overzicht te vertrekken van de gegevens die we van u hebben bewaard. Tevens heeft u het recht ons te verzoeken uw gegevens permanent te verwijderen. Verzoeken als deze kunt u doen via onze contactpagina.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hosanna Gouda verstrekt de door u toegestuurde persoonsgegevens nooit aan derden tenzij de reden van contact hierom vraagt. Echter verstrekking van de gegevens aan derden zal nooit plaatsvinden zonder dat we hiervoor vooraf toestemming van u hebben ontvangen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hosanna Gouda gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hosanna Gouda wil u er tot slot op wijzen dat u te allen tijde de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Druk op enter om te zoeken of druk op ESC om zoeken te sluiten.

Hit enter to search or ESC to close